Speerpunten 2015-2019

Onze speerpunten voor 2015-2019, met in het bijzonder: schone energie!

Schone energie versterkt de Zeeuwse kwaliteiten
Zeeland kenmerkt zich door rust en ruimte, mooie natuur en rijke cultuur. Ook zon, wind, water, getij, aardwarmte, algen en planten zijn er volop. Allemaal goed te gebruiken voor duurzame energie. Geen kerncentrale meer, maar een getijdencentrale. En een kenniscentrum voor schone energie. Windmolens, zonnepanelen, water en natuurlijke grondstoffen zorgen voor groene banen en meer hergebruik. Zeeland wordt de schoonste provincie!  
 

De speerpunten voor GroenLinks:

Vergroening economie

Zeeland kiest voor meer natuurlijke grondstoffen en hergebruik. Op grote en kleine schaal. Zeeland als (inter)nationaal voorbeeld!

Meer banen

Isoleren van woningen, bedrijfspanden, overheidsgebouwen en instellingen. Dat is win-win: een lagere energierekening én werkgelegenheid.

We koesteren de ruimte

Opknappen vóór nieuwbouw. Stevige regie van de provincie is nodig; voorzichtig met ons prachtige landschap.

Vitale dorpskernen

Ruimte voor regionale initiatieven en doe-budgetten. Kosten delen. Voorzieningen toegankelijk en bereikbaar. Krimp biedt kansen!

Natuur en landschap

Natuur en landschap zijn publiekstrekkers. Pijlers van de Zeeuwse economie, aantrekkingskracht voor toerisme. Geen intensieve landbouw.

Zorgeconomie en zorgtoerisme

Dit past bij Zeeland en creëert banen. Zorg op maat mogelijk. Belangenbehartigers van cliënten/vrijwilligers koesteren.

Goed openbaar vervoer

Betaalbare bereikbaarheid van woonkernen is voor iedereen van groot belang. Voor sociale contacten, voorzieningen en ontspanning.

Volksgezondheid en dierenwelzijn

Schone lucht, geen megastallen en terugdringing van gifstoffen. Producten van het land naar de klant. Oog voor welzijn van mens en dier.

Schone energie

Omschakelen op elke vorm van schone energie. Zeeland heeft alles: zon, wind, water, aardwarmte, algen en planten. GroenLinks wil hiervoor een kenniscentrum. En geen kerncentrale, maar een getijdencentrale!

Deltagebied efficiënt besturen

In overleg met alle belanghebbenden komen tot een passende schaalgrootte. Inzetten op robuuste ecologie met oog voor veiligheid, betaalbaarheid, natuurwaarden en een mooi landschap.