De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld rijksmonumenten. Ook op het gebied van cultuureducatie, archeologie, musea en immaterieel erfgoed vervult de provincie een aanjagende rol. Erfgoed kan ingezet worden bij het realiseren van economische en sociale taken. Samenwerking en regie zijn daarbij belangrijk.

Behoud van beeldbepalende gebouwen is het best gewaarborgd met nieuwe bestemmingen. Dat vraagt om creatieve oplossingen. De provincie moet zich daarvoor inzetten en gebruik maken van grensoverschrijdende samenwerking, waarbij Europese middelen worden ingezet.