Energiebedrijf DELTA is een relatief kleine speler in de markt. We denken dat het verstandig is dat DELTA fuseert. GroenLinks bepleit daarbij dat werkgelegenheid voor Zeeland zoveel mogelijk behouden blijft en dat voorzieningen in stand worden gehouden.