Veiligheid blijft nummer een. Het provinciaal bestuur moet zich hier sterk voor maken. Om die veiligheid te bereiken, wordt die wat ons betreft steeds vaker gecombineerd met andere functies: natuur, recreatie, wonen, bedrijvigheid. En ook, zoals bijvoorbeeld in de Grevelingen, met energiewinning.