Zeeland heeft alles in zich voor een succesvolle  energietransitie, o.a. zon, wind, zout % zoet waterr, het getij, aardwarmte, gast uit zeewier en biobrandstof uit algen. Initiatieven voor het opwekken, besparen en effeickent gebruik van hernieduwebare, schone energie moet de provincie stimuleren en faciliteren, mits inpasbaar in de omgeving. Zeeland kan zich hierin onderscheiden door ook in te zetten op proeftuinen en kennisoverdracht. Een belangrijke taak voor de provincie hierbij is om de infrastructuur toekomstbestendig te maken. En dat alles uiteraard zonder kernenergie en/of schaliegas. Kortom, GroenLinks is voor een circulaire economie waarbij hergebruik voorop staat en tevens een bio-based economy. GroenLinks wil ook inzetten op veranderingen in consumentengedrag.

 

Ons volledige programma kunt u hier lezen.