Voor de havens in Zeeland zijn er grote kansen om de poort naar windparken op zee te worden. Investeren in klimaatbeleid en duurzaamheid is niet alleen een verbetering voor het milieu, maar genereert ook veel banen. Werk is van essentiële betekenis voor mensen. In onze op groen gebaseerde visie is er veel werk: in de (nieuwe) chemie en energie (wind, zon en getijden), in energiebesparing en woningverbetering. Daar zitten banen, daarin schuilt groei, hier liggen kansen voor mensen, en dus voor de Zeeuwse samenleving.

De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone biedt veel kansen op het terrein van werkgelegenheid en innovatiekracht. Wat GroenLinks betreft krijgt de industriële biobased economy blijvend de aandacht. Tegelijkertijd is de druk op het milieu en de veiligheid in deze omgeving erg hoog. GroenLinks benadrukt de gebiedsgerichte benadering om de druk op het milieu verder terug te dringen. Onder andere door adequate handhaving en verscherping van de emissie-eisen. De provincie moet extra controleren op de uitstoot van schepen.