Van natuur en landschap moet je kunnen genieten: toegankelijk waar het kan, gesloten als het moet. Natuur en landschap zijn niet alleen kostenposten, maar leveren een belangrijke bijdrage aan de Zeeuwse economie. Instandhouding is niet vanzelfsprekend en de publieke financiering loopt terug. Dus moeten er verdienmodellen komen, waarbij de provincie wat GroenLinks betreft het voortouw neemt om partijen bij elkaar te brengen en een integrale visie op natuur te ontwikkelen.