Het aantal ouderen neemt toe. Voorzieningen in het belang van de leefbaarheid zijn daarom nodig, net als de bereikbaarheid ervan. En wat zou het mooi zijn als er solidariteit is tussen jong en oud, werkenden en niet-werkenden, etc.

De samenstelling van de bevolking verandert: het aantal ouderen neemt toe. Voorzieningen in het belang van de leefbaarheid voor ouderen zijn daarom nodig. Dat zal niet altijd lukken in kleine woongemeenschappen en in dorpen. Daarom is aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid van voorzieningen bij het regelen van openbaar vervoer essentieel.

Wat zou het mooi zijn als er – vooral in kleine woongemeenschappen – actieve vormen van solidariteit te vinden zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen: jong en oud, werkenden en niet-werkenden, gefortuneerden en minder gefortuneerden, autochtone bewoners en mensen die van elders komen. We bedoelen dan niet alleen traditionele, gestructureerde instellingen als verenigingsleven, sport, cultuur of politiek. We hopen juist op vernieuwende initiatieven die op een andere manier verbindingen leggen in de samenleving. Solidariteit op kleine schaal, zoals hulp en voorlichting bij deelname aan digitale sociale netwerken. Woonvormen waarbij ouderen en jongeren elkaar steunen. Lokale initiatieven voor het versterken van sociale cohesie verdienen veel steun, ook van de provincie.

De traditionele jeugdzorg is overgedragen aan de gemeenten. De provincie faciliteert activiteiten die in algemene zin bijdragen aan een gunstig klimaat voor jongeren, zoals festivals en sportactiviteiten. Ook vrijwilligersorganisaties die op provinciale schaal actief zijn, verdienen ondersteuning van de provincie.

 

zorg-petitie.jpg