De grote variëteit aan mogelijkheden die Zeeland biedt voor de ontwikkeling van duurzame energie, vormt een basis voor breed en diepgaand onderzoek, al of niet internationaal georiënteerd. Wat GroenLinks betreft stelt de provincie alles in het werk om (een filiaal van) een kenniscentrum voor duurzame energie gerealiseerd te krijgen, in samenwerking met belanghebbenden vanuit overheden, bedrijfsleven, onderwijs, DELTA N.V. en andere belangstellenden.