Zeeland ligt in de frontlinie van de klimaatverandering. Het programma voor de Zuidwestelijke Delta is volgens GroenLinks voldoende uitdagend. Zeeland moet effectief de regie voeren en kansen grijpen voor nieuwe economische en ecologische activiteit in waterbouw/beheer, recreatie en toerisme, visserij en schelpdiersector en landbouw. Zie de circulaire economie bloeien. En wat te denken van aquacultuur – het Kustlaboratorium biedt volop kansen! Een en ander vereist sterkere profilering in Den Haag en slagvaar­digheid en samenwerking met de omliggende provincies.

Het Westerschelde-estuarium vereist in dit verband een bijgestelde langetermijnvisie om invulling te geven aan duurzame ontwikkeling in het estuarium volgens het principe people-planet-profit. Zeeland is de tuin van Nederland; dat vraagt om goed beheer, samen met alle betrokkenen.