Een circulaire economie betekent: geen afval meer maken, alle grondstoffen terugbrengen in de kringloop (zoals biobase), dus in de economie. Zo sparen we niet alleen grondstoffen, we lossen ook een milieuprobleem op, en het genereert werk. Dat betekent een systeemverandering, met veranderingen in de wijze van belastingheffing. Dat lukt als alle spelers (productie en consumptie) dezelfde kant uit bewegen. Aan overheden de taak de optimale voorwaarden te scheppen. Dat kan met regels: wanneer is iets afval? En mag het wel of niet de grens over? Denk bovendien aan financiële prikkels: belastingen en premies helpen ook. Of met ‘milieuruimte’: we bedoelen dan bijvoorbeeld een serie bedrijven die de kans krijgt om op de slimste manier aan eisen te voldoen, in plaats van dat alles tot op drie decimalen wordt voorgeschreven. En vergeet niet dat onderzoek een rol kan spelen om nieuwe verdienmodellen te vinden.