De duurzame groei van Zeeland is redelijk ten opzchte van de andere provincies in Nederland. Echter niet iedereen ervaart dat die economische groei leidt tot meer welvaart en welzijn. GroenLinks wil daar juist op inzetten.Gebruik het akkoord tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen (IBP) om een krachtigere samenwerking te realiseren. Stem dit ook af met nabijgelegen regio's als de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en met Vlaanderen (B). Leg daarbij afspraken vast die getoetst kunnen worden. Leg verantwoordelijkheden daar waar ze horen, zo dicht mogelijk bij de burgers en stimuleer dit als Provincie. Creëer en faciliteer mogelijkheden tot betere samenwerking. Maar wees ook duidelijk en pak de regie waar dat opbgrond van het provinciale takenpakket gewenst is of wanneer resultaten (te lang) op zich laten wachten. Geen vrijblijvende afspraken met elkaar, maar slagvaardige Zeeuwse besturen. 

  • Stimuleer duurzame bedrijven en instellingen om wezenlijk bij te dragen aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Stel heldere doelen en laat gemeenten en waterschap zich focussen op hun verantwoordelijkheden waarbij het regionale belang groter is dan het eigen belang.
  • Geef ruimte aan participatie van inwoners, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden, conform de adviezen in de bundel Nieuwe Politiek Nieuwe Akkoorden.

Ons volledige programma kunt u hier lezen.