Instandhouding van natuur is niet vanzelfsprekend. Hieraan moet hard worden gewerkt. Echter, de publieke financiering van de groene infrastructuur loopt steeds verder terug. Beheerders van natuurterreinen moeten de kans krijgen om voor deze terreinen verdienmodellen te ontwikkelen, terwijl ook andere sectoren en belanghebbenden worden betrokken bij het in stand houden van natuurgebieden.

Wat GroenLinks betreft neemt de provincie het voortouw om alle partijen die belang hebben bij natuurbehoud bij elkaar te brengen, om zo een integrale visie op natuur te ontwikkelen. Motorsporten en andere lawaaisporten door de natuur horen daar niet bij. Voor GroenLinks zijn wandelen en fietsen belangrijk. Dit draagt bij aan het vergroten van de (sport)participatie, het versterken van de (vrijetijds-)economie, het beleven van natuur en het stimuleren van duurzame vormen van verplaatsing.