We willen meer natuurbeleving, meer groen in onze steden en speelbossen voor onze kinderen. We vinden dat de lucht zodanig schoon moet worden, dat deze voldoet aan een verwaarloosbaar risiconiveau. Bij vergisting en rioolslib willen we gebruik maken van regionale grondstof en geperoduceerde energie voor regionaal gebruik. Grote installaties horen volgens GroenLinks thuis op een bedrijventerrein. 

Wij staan voor efficiënter gebruik van grondstoffen. Aan de basis van onze visie staat het belang van biodiversiteit welke essentieel bijdraagt aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Wij willen om dezelfde redenen ecologisch berm- en dijkgraslandbeheer. Het Zeeuwse landschap heeft een zodanig uniek karakter dat bestaande en nieuwe duurzame economische activiteitein binnen het landschap inpasbaar moeten zijn en bijvoorbeeld niet lukraak overal een windmolen, zonnepaneel of aquacultuur. Ook hier speelt de Omgevingswet een cruciale rol.

De Deltawateren geven veiligheid, maar als gevolg van de Deltawerken spelen er diverse problemen. Wij zien het belang van water van goede kwaliteit voor mens en natuur in de Grevelingen en in het Volkerak-Zoommeer. 

Ons volledige programma kunt u hier lezen.