Bij GroenLinks is de zorg voor de unieke Westerschelde-natuur in goede handen. Dit draagt namelijk bij aan een aantrekkelijk en karakteristiek Zeeland. Goed beheer van de natuurgebieden, inzet en aandacht voor de Ecologische Hoofdstructuur en gericht beleid om de biodiversiteit te versterken, zijn kernpunten van het GroenLinks-beleid.

Zeeland is een unieke provincie waar zout en zoet samenkomen met de dynamiek van getijden, met kust, estuariene gebieden, rijke bodems, een eldorado ook voor vogels, en dé pleisterplaats voor trekvogels op de route Siberië-Afrika en weer terug. Die functie is internationaal erkend en geborgd. Bij GroenLinks is de zorg voor deze unieke natuur in goede handen. Dit draagt namelijk bij aan een aantrekkelijk en karakteristiek Zeeland.

Zeeland heeft een bijzondere opdracht als het gaat over natuur. Het is een unieke plek waar zout en zoet samenkomen met de dynamiek van getijden. We hebben het geluk te leven in een dynamisch gebied: kust, estuariene gebieden, rijke bodems, een eldorado ook voor vogels, en dé pleisterplaats voor trekvogels op de route Siberië-Afrika en weer terug. Die functie is internationaal erkend en geborgd.