Het Schelde-estuarium is een door de mens en natuurlijke processen gevormd gebied. GroenLinks wil in overleg met alle bewoners en gebruikers van dit prachtige gebied – op basis van een goed begrip van wat er allemaal speelt van Gent tot voorbij Vlissingen – een nieuwe koers met bijbehorende concrete maatregelen ontwikkelen. Want er is nu geen sprake van een robuuste ecologische toestand. Een nieuwe koers voor duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium die de veiligheid dient en een blijvend goed milieu met bijbehorende natuurwaarden en een mooi landschap creëert.