De fossiele brandstoffen raken op. Die energie is tevens de grondstof voor de chemie in Zeeland; dit vraagt om een omschakeling naar de biobased economy. Dat proces is al enkele jaren gaande, de wil is er, nu doorpakken.

Wat GroenLinks betreft blijft het provinciebestuur zich inzetten op verbinden (industriële symbiose), versterken (stimuleer onderzoek naar mogelijkheden, inzet van subsidies en fondsen), en op het aansluiten van onderwijs arbeidsmarkt (promotie van innovatieve onderwijsprojecten en –opleidingen).