Zeeland is veelzijdig: open groene ruimten worden afgewisseld met industrie- en havengebieden die werk en economische vitaliteit opleveren, waarbij het cultuurlandschap onze aandacht verdient. De milieubelasting van deze bedrijven is de afgelopen decennia verminderd, een ontwikkeling die we toejuichen en blijven volgen, ook nu het toezicht van de provincie is opgegaan in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, een gemeenschappelijke regeling.

We willen dat de provincie ons blijft informeren en wij blijven vragen stellen, uit het oogpunt van veiligheid voor mens, dier en natuur. Daarbij stimuleren we dat (grote) bedrijven toewerken naar een circulaire economie, waarbij ze zoeken naar verantwoorde mogelijkheden voor schoner en veiliger produceren, hergebruik van warmte, water en grondstoffen.