GroenLinks is kritisch tegenover investeringen in nieuwe infrastructuur. Mobiliteit beperken, kantoren beter situeren en wegenprojecten op een goede manier inpassen, biedt volop mogelijkheden. We pleiten voor inzet op verkeersveiligheid, verbetering van wandel- & fietsroutes en goederenvervoer over water. En als er extra tunnelinkomsten zijn, zijn we voorstander van het versneld tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Zeker in tijden van bezuiniging staat GroenLinks kritisch tegenover investeringen in nieuwe infrastructuur. Liever grijpen wij kansen aan om de mobiliteit te beperken en de ruimte beter te benutten door de situering van bijvoorbeeld kantoren op de knooppunten van openbaar vervoer. Wegenprojecten worden op een goede manier ingepast in het landschap. Bovendien pleiten we voor inzet op verkeersveiligheid. Wandel- en fietsroutes worden aangelegd en verbeterd, onder andere vanwege de stormachtige opkomst van de elektrische fiets. Wij stimuleren dat de provincie wandelbeleid ontwikkelt, primair gericht op het tot stand brengen en/of verbeteren van wandelroutes en -netwerken tussen stad of dorp en omgeving (natuurgebieden).

Voor het goederenvervoer verkiest GroenLinks vervoer over het water. Het goederenvervoer over de weg willen we ontmoedigen en minder milieubelastend maken door stimuleringsprojecten, zoals toepassing van groen gas (vloeibaar LNG). De ‘hoefijzerroute’ – van het Rijnmondgebied naar Antwerpen - heeft onze voorkeur voor vrachtverkeer, in plaats van dwars door Zeeland (zie onze havenvisie). De overige wegen zijn voor lokaal verkeer en toerisme.

GroenLinks is er voorstander van dat extra tunnelinkomsten bij de NV Westerscheldetunnel worden ingezet om de tunnel versneld tolvrij te maken.