Scholing & opleiding

Behoud noodzakelijke onderwijsinstellingen, neem drempels weg voor studeren over de grens en zorg voor laagdrempelige en goed bereikbare cursussen.

Wat GroenLinks betreft ondersteunt de provincie het behoud van noodzakelijke onderwijsinstellingen. Een belangrijk punt is ook het wegnemen van drempels om ‘over de grens’ in België te studeren. Scholing - in de vorm van laagdrempelige en goed bereikbare cursussen – voor ouderen is ook belangrijk om staande te blijven op de digitale snelweg. De bibliotheken vervullen hier een belangrijke functie, met zoveel mogelijk decentraal aanbod. De Zeeuwse Bibliotheek krijgt hiervoor steun en middelen. De provincie zou het aanbod van vrijwilligershulp kunnen stimuleren en faciliteren.