Wat zou het mooi zijn als er – vooral in kleine woongemeenschappen – actieve vormen van solidariteit te vinden zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen: jong en oud, werkenden en niet-werkenden, gefortuneerden en minder gefortuneerden, autochtone bewoners en mensen die van elders komen.

We bedoelen dan niet alleen traditionele, gestructureerde instellingen als verenigingsleven, sport, cultuur of politiek. We hopen juist op vernieuwende initiatieven die op een andere manier verbindingen leggen in de samenleving.

Solidariteit op kleine schaal, zoals hulp en voorlichting bij deelname aan digitale sociale netwerken. Woonvormen waarbij ouderen en jongeren elkaar steunen. Lokale initiatieven voor het versterken van sociale cohesie verdienen veel steun, ook van de provincie.