In de landbouw vinden onder invloed van afnemende inkomenssteun vanuit de EU grote veranderingen plaats. De wereldmarkt bepaalt de inkomenspositie van agrariërs. Verduurzaming van de agrarische sector wordt door GroenLinks aangemoedigd. Samen met de sector willen we op zoek naar nieuwe economische dragers. Duurzame energie en de teelt van nieuwe gewassen als grondstof voor de (fijn)chemie horen bij deze zoektocht.

De landbouw heeft een belangrijke rol bij de omschakeling van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Intensieve veehouderij vinden wij een slechte zaak; GroenLinks pleit voor het verminderen van deze agrarische activiteit. Dat gaat namelijk niet samen met de belangen van natuur en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die zo zorgvuldig tot stand is gekomen en die wij in stand willen houden, of liever nog: uitbreiden.