Allerlei zorgtaken

Mensen hebben in tal van omstandigheden hulp en zorg nodig. Met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, heeft de provincie geen rol meer, ook niet wat betreft gezondheidszorg (ziekenhuizen). Wel zien we een rol voor coördineren en faciliteren.

Mensen hebben in tal van omstandigheden hulp en zorg nodig, variërend van jeugdzorg tot gehandicap­tenzorg of ouderenzorg. Met de door het Rijk doorgevoerde vergaande decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten, is er echter voor provinciaal beleid op het gebied van zorg geen plaats meer. De gemeenten regelen de zorgvoorziening zelf, veelal door onderlinge samenwerking.

Ook op het gebied van de gezondheidszorg heeft de provincie geen taak; de ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn autonome instituten die onder toezicht van het Rijk vallen. Er is dus geen draagkracht voor provinciale bemoeienis in de recente discussie over vestigingsplaatsen van ziekenzorg in Zeeland. Voor GroenLinks telt overigens eerder de kwaliteit van de zorg dan het aantal (decentrale) voorzieningen.

Wel zien we een rol als het gaat om organisaties die op provinciaal niveau vrijwilligerswerk coördineren en faciliteren; die verdienen provinciale ondersteuning. Zoals Het Klaverblad, samenwerkingsverband van provinciale organisaties, dat opkomt voor de belangen van gebruikers van zorg- en dienstverlening.