Tot nu toe is dat niet het geval geweest. Er is meer geld nodig dan nu door betrokken partijen ter beschikking wordt gesteld. Hier kunt u lezen wat ons Statenlid Gerwi Temmink vanuit de fractie hierover gezegd heeft in de Statenvergadering van 23 april 2021.

Voorzitter, 

“Geen cent teveel hej!” Een typisch Zeeuwse uitdrukking. Staand voor we willen graag zoveel mogelijk voor zo min mogelijk geld. Het gevoel van zuinig aan doen kreeg de fractie van GroenLinks eveneens bij het doornemen van de begroting van de RUD voor 2022. Alleen zag zij geen ambities. Om zwaktes n.a.v. een analyse op te pakken bijvoorbeeld. Of om uit de risico’s te geraken. Voor de zekerheid heb ik gekeken of het niet de jaarrekening betrof.  De voorzitter spreekt in het voorwoord over: jullie snappen dat we onze doelen in 2022 niet gaan halen of iets van dien aard. 

In dat kader een paar VRAGEN:

Kan gedeputeerde aangeven waarom deze uitspraak is opgetekend? 

Komt dit voort uit dat DB en directie verwachten dat er eerst nog meer bijdragen/opdrachten van andere deelnemers moeten volgen? 

Of heeft dit te maken met dat men de ontwikkelingen rond de toekomst van de RUD wil afwachten? 

Reactie GS: RUD kan momenteel vooral niet aan verwachtingen voldoen gezien capaciteitsprobleem kwalitatief sterke medewerkers; al sinds zijn aantreden als gedeputeerde probeert hij ook andere deelnemers te overtuigen van belang verder kijken dan alleen de financiën en hij zal inderdaad terugkomen op (zorgen rond) organisatie en bedrijfsvoering RUD zodra we komen te spreken over de toekomst.

Een andere vraag:

GroenLinks geeft al jaren aan dat een robuuste RUD, voldoende toegerust, duurder zal worden. Maar ook dat zij meer ruimte verdient om haar Algemene Reserve te kunnen opkrikken. Ter verbetering van haar weerstandsvermogen.

Kan gedeputeerde aangeven of er al gesproken is om toe te staan dat evt. meevallers behouden mogen worden i.p.v. boven die minimale grens alweer direct teruggegeven dienen te worden naar de deelnemers?

Reactie GS: provincie wil dit inderdaad graag. Het  lijkt erop of langzamerhand andere deelnemers ook in die richting gaan bewegen, maar dit is (nog) niet officieel.

Tot slot voorzitter: 

GroenLinks stemt volledig in met de geformuleerde zienswijze namens PS op deze begroting. Zeker wat betreft de aandachtspunten en adviezen vanuit de begeleidingscommissie plus het belang van voldoende toezicht en handhaving in het buitengebied. 

VRAAG:

Kan gedeputeerde aangeven hoe het vervolg eruit ziet? En hoe PS hierbij betrokken worden?

Reactie GS: zoals bekend volgen we momenteel een aantal trajecten: toekomstvisie RUD, maar ook evt. vormen van samenwerking met VRZ en GGD. Die tijdpaden staan. Daarnaast belang van invlechten uitkomsten commissie Aartsen. Daar worden nog landelijke richtlijnen bij verwacht. Een en ander komt dus z.s.m. op meerder manieren aan de orde met en in PS. 

 Uiteindelijk heeft de fractie van GroenLinks ingestemd met zienswijze begroting RUD.