Brief aan Jan Vos (PvdA) over Deltaplan voor DELTA

Naar aanleiding van de reactie van Kamerlid Jan Vos (PvdA) op de manier waarop de directie van DELTA zich verzet tegen de splitsingswet en de banen die daarmee volgens DELTA verloren gaan als die wet niet wordt aangepast, verzoekt fractievoorzitter/Statenlid Gerwi Temmink hem het GroenLinks 'Deltaplan voor DELTA' te omarmen voor een duurzamer Zeeland en duurzame werkgelegenheid voor energiebedrijf DELTA:

Aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA
t.a.v. De heer J.C. Vos
Postbus 20018
2500 EA  DEN HAAG

c.c. de minister van Economische Zaken, de heer H. Kamp
Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC  DEN HAAG

Middelburg, 30 september 2015

Geachte heer Vos,

Naar aanleiding van uw reactie op de manier waarop de directie van DELTA zich verzet tegen de splitsingswet en de banen die daarmee volgens DELTA verloren gaan als die wet niet wordt aangepast, wijzen we op het volgende.

GroenLinks Zeeland heeft sinds februari van dit jaar een ‘Deltaplan voor DELTA’ gereed en is daarover in gesprek gegaan met het energiebedrijf. Wij zien een mooie toekomst voor DELTA als dé projectorganisatie voor een kwaliteitsslag van de bestaande woningen in Zeeland. DELTA heeft behoefte aan nieuwe rendabele activiteiten en beschikt over een netwerk- en infrabedrijf én een internetbedrijf. De kennis en kunde van deze bedrijven kunnen worden ingezet bij energiebesparing en verduurzaming van het woningbestand in Zeeland.

Als partijen in Zeeland de koppen bij elkaar steken en vervolgens de handen uit de mouwen, is de werkgelegenheid in Zeeland gered, wordt er veel energie bespaard en wordt tevens het woningbestand verduurzaamd. Dat is onderdeel van onze visie op de toekomst van energiebedrijf DELTA, wat tevens een enorme energiebesparing oplevert. Bovendien onderschrijven we de plannen van DELTA om steeds meer duurzame energie te produceren. Bij het doorgaan van de splitsing zorgen concurrenten voor een flinke stap terug in plaats van vooruit als het gaat om de ook door uw partij ondertekende plannen m.b.t. Energieakkoord, CO2-reductie en duurzame energieproductie. 

De top van het bedrijfsleven alsook andere vooraanstaande Nederlanders zoals uw partijgenoot, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, roepen hiertoe eveneens op! Wellicht kunt u dit plan omarmen en samen met ons stappen zetten voor een duurzamer Zeeland? Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Gerwi Temmink, fractievoorzitter/Statenlid GroenLinks Zeeland
06 - 20 95 68 08 | gtemmink@zeelandnet.nl | gerwit57@gmail.com

Zie: Deltaplan voor DELTA

In de media:

Omroep Zeeland: PvdA haalt hard uit naar directie Delta