Concept verkiezingsprogramma inclusief amendementen

Maandag 12 november 2018 vindt de ledenvergadering plaats zoals u in eerdere berichten hebt kunnen lezen. Voor 5 november waren een aantal amendementen ingediend. Bijgaand het verkiezingsprogramma, alsmede de behandelde amendementen, zoals dit maandag aan de leden voorgelegd zal worden.  We zien u graag maandag de 12e!