GS heeft op onze vragen geantwoord. Er zal eerst nader onderzoek plaatsvinden of de kap nodig is en welke alternatieven er zijn. Als kap toch door zal gaan, dan zal men alternatieve verblijfplaatsen en vliegroutes voor vleermuizen te creëren. 

Hieronder kunt u de antwoorden van GS lezen.