Geluidsoverlast scheepswerf Hansweert - vragen aan GS

Bewoners uit de omgeving van de haven van Hansweert trekken al meer dan 10 jaar regelmatig aan de bel vanwege alsmaar voortdurende geluidsoverlast van de scheepswerf aldaar tot diep in de nacht. De fractie van GroenLinks heeft hier reeds meerdere malen aandacht voor gevraagd, o.a. via schriftelijke vragen  en nadien o.a. via direct contact met de verantwoordelijk gedeputeerden, mede namens de RUD.  Daar er recent weer veel klachten zijn heeft statenlid Gerwi Temmink aan GS opnieuw vragen hierover gesteld. Hieronder kunt u deze lezen. 

Nieuwerkerk, 24 januari 2018

Onderwerp: RUD en aanhoudende geluidsoverlast scheepswerf

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten door Gerwi Temmink van de fractie GroenLinks

Toelichting

Bewoners uit de omgeving van de haven van Hansweert trekken al meer dan 10 jaar regelmatig aan de bel vanwege alsmaar voortdurende geluidsoverlast van de scheepswerf aldaar tot diep in de nacht. De fractie van GroenLinks heeft hier reeds meerdere malen aandacht voor gevraagd, o.a. via schriftelijke vragen  en nadien o.a. via direct contact met de verantwoordelijk gedeputeerden, mede namens de RUD.

Eind vorig jaar leek het tij te keren toen de rechter het bestemmingsplan vernietigde en de werf voor een deel verhuisde naar het Sloegebied. De overlast houdt echter onverminderd aan – de pachtovereenkomst schijnt door te lopen tot 2034 – met afgelopen week weer hoge uitschieters, continu tot diep in de nacht. De bewoners hebben deze  overlast opnieuw gemeld. Piketmedewerkers zeggen wel actie te willen ondernemen, maar ze (b)lijken met handen en voeten gebonden te zijn aan afspraken met de RUD. Op grond van een vergunning uit 2004 zou het bedrijf voor maximaal 4 tot 6 weken per jaar toestemming hebben om ’s nachts door te mogen werken tot 2.30 uur. En dan zouden de werkzaamheden om  5.45 uur weer hervat mogen worden.

Wie controleert dat? Uit de brief van GS van 19 december 2017 maakt de fractie van GroenLinks op dat boa’s van de RUD ’s nachts niet (meer) ingezet worden; alleen overdag van 8 tot 17 uur. Met name op het groene terrein vanwege de veiligheid. Geldt deze afspraak ook voor klachten en handhaving m.b.t. geluidsoverlast? Zo heeft de fractie van GroenLinks nog een aantal vragen.

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de regelmatig terugkerende klachten over geluidsoverlast van de scheepswerf in Hansweert, ook in 2018?
  1. Is het inderdaad zo dat het bedrijf maximaal 4 tot 6 weken per jaar continu mag doorwerken met slechts een stiltepauze van 2.30 uur tot 5.45 uur? Wanneer de fractie van GroenLinks het aantal keren optelt dat de bewoners contact hebben opgenomen dan is er toch zeker sprake van heel wat meer weken overlast. Kan GS aangeven hoe deze klachten/meldingen geregistreerd worden? Hoe vaak dit in 2017 heeft plaatsgevonden? Of die klachten GS bereiken?  En waarom er niet is gehandhaafd?   
  1. Zijn de werkzaamheden zoals die nu doorgaan (tot diep in de nacht) nog wel passend nu de rechter het bestemmingsplan vernietigd heeft? Wie controleert dit? Zijn hier afspraken over gemaakt met de RUD en/of de gemeente Reimerswaal? En wat is de stand van zaken in deze? 
  1. Volgens GS zou er vanaf 2017 gehandhaafd worden indien er sprake is van overtredingen, zo is de fractie van GroenLinks – en de bewoners – verzekerd.  Maar als er ’s nachts vanuit de RUD niet gewerkt wordt/hoeft te worden, krijgen de bewoners iets van “wat voor zin heeft het nog overlast te melden?” Moeten medewerkers van de RUD nu wel of niet op grond van dergelijke nachtelijke meldingen controles uitoefenen en/of handhavend optreden buiten de kantooruren om? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet? En zo nee, waarom moeten zij dit niet?  
  1. Is GS bereid om vergunningen aan te (laten) passen opdat bewoners in elk geval gedurende de nachtelijke uren verzekerd zijn van een ongestoorde nachtrust?