Omgevingsverordening - landbouwtransitie - IPO congres. Een aantal onderwerpen die aan bod kwamen.