Op verzoek van de ZLTO hadden we een gesprek met elkaar.  Landbouw was natuurlijk het onderwerp waarover gesproken werd.

Na een kennismakingsrondje zijn we aan de hand van een aantal stellingen het gesprek aangegaan. Begrijpelijkerwijs waren we het niet over alles met elkaar eens. Een van de stellingen was: "klimaatverandering brengt meer honger en ongelijkheid in de wereld." Natuurlijk ontstond daar discussie over, klimaatadaptatie, kansenongelijkheid, voer voor dieren en plantaardig voedsel voor mensen, gebruik van zeewier in voer voor koeien, verdeelproblemen, prijzen, enz.

Daarnaast spraken we o.a. over vleestax, export, farm to fork, verduurzaming, mestoverschot versus mesttekort.

Maar net als GroenLinks is er binnen ZLTO belangstelling voor voedselbossen. Zij hebben zelfs iemand die speciaal met dit thema aan de slag is. Ook daaruit blijkt dat er, zeker ook bij agrariërs, veel belangstelling is voor voedselbossen. Als resultaat van het gesprek hebben we afgesproken om op een later moment met elkaar verder te spreken. GroenLinks Zeeland zou graag zien dat er meer rendabele voedselbossen in Zeeland komen. Ook een Zeeuws hulploket is een wens van veel mensen die een voedselbos hebben of willen starten. Dat zal in de toekomst ook onderwerp van gesprek blijven.