Voorzitter,

De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze weg  door Gedeputeerde Staten in 2017 al  in de top 3 geplaatst van wegen die met voorrang worden aangepakt. En de ontsluiting dient verbeterd te worden.

Het verkeersprobleem  Zanddijk/Molendijk werd ook in Yerseke, bedrijfsleven en de gemeente Reimerswaal breed  gedeeld. De raad heeft ingestemd met “verbreding van Zanddijk” en daarbij niet vergetend dat zij ook veel belang hebben bij de ontsluiting van het bedrijventerrein Olzendepolder!  Daarmee is de ontsluiting van het bedrijventerrein dus goed geregeld en gaat de provincie de gemeente Reimerswaal van dienst zijn met een forse investering van 61 miljoen en 7 miljoen voor de projectorganisatie. Het is een forse hoeveelheid geld! 

De provincie  heeft  ons voorgerekend dat deze investering  geen probleem is. Wij hebben echter nu geen zekerheid dat dit ook het eindbedrag zal zijn! 

En misschien komt er nog subsidiegeld uit Brussel voor het spoorwegviaduct en misschien is er ook nog een potje voor de rotondes? We hopen dat er nog mogelijkheden zijn. Het is tenslotte een hoop geld.

De zorg blijft of deze planning reëel is voor de realisatie van het project Zanddijk. Wij menen  dat u zich moet voorbereiden op een langdurige proces. 

Op dit moment zijn bijvoorbeeld de gevolgen van stikstof-uitstoot tijdens bouwwerkzaamheden nog niet in beeld. Dus er staat nog heel wat te wachten. Gelukkig hebt u nog twee jaar voor de voorbereidingsfase en dan kan er nog van alles gebeuren!

Wij vragen u extra aandacht voor de weerstand in de omgeving, ondanks dat er in de gemeente Reimerswaal met 12 tegen 19 stemmen is gekozen voor deze ontwikkeling, menen wij toch dat er nog teveel de weerstand is die dit plan kan belemmeren. Gelukkig hebt u nog twee jaar voorbereidingstijd.

Er is veel gezegd over de toekomstbestendigheid van de weg en ook GroenLinks is blij met de verbeteringen voor met name de fietsers.

En tenslotte, wij kunnen prima leven met een gefaseerde aanpak!