Goederentrein
Goederentrein

Grote zorg en vragen over de forse toename van het aantal gastreinen

GroenLinks stelt vragen over de stijging van het aantal gastreinen.

In de PZC van 13 juni 2019 wordt melding gemaakt van een stijging van 45% van het aantal tankwagons met lpg tot meer dan 11000 in 2018. Het gaat hierbij vooral om geïmporteerd gas dat via de gasterminal van Vopak per spoor naar de chemische industrie in Geleen wordt vervoerd en verklaart (mede) waarom GroenLinks eind vorig jaar constateerde dat de zorgen en lasten van omwonenden – o.a. als gevolg van trillingen – opnieuw toegenomen waren.

Daarom heeft GroenLinks Zeeland hierover vragen gesteld aan GS. Hieronder kunt u de vragen lezen. Inmiddels (15 augustus 2019) zijn de antwoorden ontvangen. Ook die vindt u hieronder.

In de PZC stond een artikel over dit onderwerp.