Initiatiefvoorstel vitalisering woningvoorraad

GroenLinks Zeeland komt met een initiatiefvoorstel om de stagnerende woningbouw een forse impuls te geven. De woningbouw stagneert, bouw- en installatiebedrijven klagen steen en been, in krimpgebieden zien mensen hun spaarpot verdampen. En met de stijgende energieprijzen wordt het vrij besteedbaar inkomen steeds kleiner. Dit voorstel heeft tot doel het probleem integraal te benaderen. Europese programma's bieden mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen. GroenLinks stelt voor uit het Statenbudget 250 duizend euro beschikbaar te stellen om een programma op gang te brengen.

IN HET KORT KOMT HET EROP NEER DAT: (de volledige tekst van het voorstel is te lezen in de bijlage)

De woningbouw stagneert, bouw- en installatiebedrijven klagen steen en been. In krimpgebieden zijn ernstige problemen op de woningmarkt, in sommige gevallen zien mensen hun spaarpot letterlijk verdampen wegens onverkoopbaarheid.

Veel particulier woningbezit stamt uit de tijd van de wederopbouw. Toen had men (nog) geen oog voor energielabels. Met de stijgende energieprijzen wordt het vrij (in de regio) besteedbaar inkomen steeds geringer. Zo versterken meerdere negatieve ontwikkelingen elkaar.

Dit voorstel heeft tot doel om die ontwikkeling integraal te benaderen. In essentie komt dat neer op:

  • Een regievoerende (provinciale) overheid die maatschappelijke, private en publieke partijen bijeenbrengt om de contouren van het verderop bedoelde programma te schetsen en uit te (laten) voeren.
  • Het (doen) organiseren van de bouwconsument in vitale lokale opdrachtgeverscoöperaties.
  • Invloed aanwenden om Europese middelen (semi)structureel in te zetten.
  • Procesgeld voor de organisatie beschikbaar stellen.

Klik door naar de bijlage

[N.B. Tijdens de Zeelandtour op 8 september jl. werd een manifest van deze strekking aangeboden aan Bouwend Zeeland en UNETO-VNI.]