Maaike Walraven verwoordde namens de fractie de vragen en opmerkingen.

Voorzitter, 

Vandaag is aan de orde de strategie regionale mobiliteit. Het is een flink document en we gaan nogal wat op gang brengen als we vandaag hier onze goedkeuring aan verlenen. Wij  (GroenLinks) hebben ook nog wat zorgpunten en die noem ik u graag! Overigens denken wij niet dat deze vandaag gelijk zullen worden opgelost. Maar het blijft wel belangrijk om ze te noemen.

 Over de nieuwe vervoerscentrale

De ontwikkelfunctie van de nu nog de Gemeentelijk Vervoerscentrale zal nog nader uitgewerkt worden met de Zeeuwse gemeenten, via het OZO. Wij gaan er vanuit dat de uitwerking van organisatie en governance t.z.t ook ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Onze vraag: klopt deze veronderstelling? 

In het document Regionale Strategie gaat het over opstappunten, haltes en drie types knooppunten. Vraag: Is het nu nodig om bij voorbaat de normen voor een opstappunt te stellen op 500 meter? Ik ben hier niet zo blij mee, een halve km lopen is echt een fors eind, voor ouderen, maar ik zie ook nog niet hoe we hier de toerist blij mee maken! Aan de andere kant noemt u in uw antwoord op de reactie op de gemeente dat:  - de bepaling van  locaties van opstappunten via lokale burgerparticipatie zal plaatsvinden – Daar wij hechten wij  zeer aan!  

Wij  menen ook dat in nauw overleg met de gemeenten de opstapplaatsen en de nieuwe  hubs moeten worden geconcretiseerd! Overigens zijn er in de afgelopen jaren veel reguliere haltes aangepast voor de passagiers van de bus. Deze investeringen gaan we nu toch niet bij het oud vuil zetten?

Over de  Kosten

Er is een duidelijk idee over de maximale kosten voor de nieuwe OV-bus-concessie, maar hoe staat het met  de kosten van de hubs, de verdere digitalisering , de vervoerscentrale? Dit is nu niet voor iedereen helder. U hebt 2,5 miljoen berekend voor het fijnmazig vervoer? Onze vraag : Wat  kunnen we doen met 2,5 miljoen voor de uitvoering met fijnmazige vervoer? Wij willen meer duidelijkheid en dienen daarom samen  met de SP- motie Spoorboekje Stakeholders in. 

Er zijn verschillende projecten in Zeeland met de vrijwillige chauffeurs op de kleinere buurtbus. GroenLinks vindt dat we er voor moeten waken het fijnmazig vervoer afhankelijk te maken van vrijwilligers. Petje af voor die mensen die zich als vrijwilliger beschikbaar stellen. Maar dat maakt het vervoersnet ook kwetsbaar. Wij vinden het  sociaal en verantwoord om de buschauffeur, zijn dienst verleend voor een normaal salaris en te zorgen voor veilig een arbeidsverband  en voor betrouwbaar vervoer. Met de collega’s van SP dienen we daarom de motie beroepschauffeur in!

Onzekerheid over de toekomstige routes van de bus 

 De vaste busroutes zullen straks  grotendeels worden ingewisseld voor fijnmazig vervoer.  Wij zien hier een extra  verantwoordelijkheid  voor de provincie, vanwege de zeggenschap over de concessie openbaar vervoer. Wij willen geen vervoersarmoede in de provincie!  Daarom dienen we samen met CU  de motie Behoud Openbaar Vervoer in Zeeland in !

Met name uit Zeeuws-Vlaanderen las ik de vraag om extra aandacht voor de grensoverschrijdende mobiliteit /OV ? Wij zien graag dat de bus en trein ook  grensoverschrijdend en optimaal wordt geregeld! Daarom willen we de motie van de SP over de Breda- bus wel ondersteunen.

De Mobility as a Service  ( MaaS-app)

En als laatste vragen we nu ook aandacht voor privacy van de reiziger. Is de de landelijke  MaaS-app wel veilig voor de gebruiker? Ook al omdat geen enkele app gratis is! Kunt u de privacy voor de reiziger garanderen en dat die MaaS app veilig is?

En als laatste de communicatie over deze plannen. Ons advies is: Breng deze ideeën verder in de provincie zodat de reiziger en de toekomstige reiziger bekend zijn met deze verandering.  En we hebben het er al vaker over gehad: Is er geld geregeld voor een publiekscampagne in de provincie? 

Samenvattend  er waren positieve reacties van de gedeputeerde op mijn inbreng . De uitwerking van doorontwikkeling van de vervoerscentrale wordt t.z.t opnieuw voorgelegd aan de Staten. In zijn beantwoording zijn wel veel zorgpunten benoemd als zijnde behorende bij de nadere uitvoering, waaronder de kosten en het fijnmazig vervoer. Over de opstaphaltes werd benadrukt dat het maximaal 500 meter is en de duur betaalde op-en uitstaphaltes worden natuurlijk nader bekeken met de gemeenten. En de gedeputeerde noemde de MaaS app veilig in gebruik voor de reiziger!

De moties samen ingediend 1. Beroepschauffeur (SP) en de motie 2. Behoud Openbaar Vervoer (CU)  werden,  als een van de weinige,  wel aangenomen door de Staten van Zeeland. En ook de motie  Breda-Bus kreeg  instemming van Provinciale Staten. Over dit resultaat kunnen we  nu (voorlopig) wel tevreden zijn!

Maaike Walraven-Janssen