Hieronder kunt u de bijdrage van Gerwi Temmink lezen, namens de fractie van GroenLinks PS Zeeland.

Voorzitter, 

GroenLinks is altijd voorstander geweest van onafhankelijk Zeeuws onderzoek. Simpelweg omdat de uitkomsten onderleggers kunnen vormen waarop Zeeuws beleid kan worden geformuleerd. Vanuit provincie, gemeente, instelling of bedrijf. Wanneer HZ, ZB en anderen akkoord zijn met de overheveling van die onderzoekerstak onder de vlag van een kennisinstituut als de HZ, heeft GroenLinks daartegen geen bezwaar. 

Dat het optuigen van een data-alliantie om meerdere redenen van nut kan zijn, o.a. t.b.v. deze onderzoekers, ook daarvan heeft GroenLinks in de commissie reeds gezegd zich hierin te kunnen vinden. Mits een en ander elkaar versterkt. Starten met een bundeling van allerlei (onderzoeks)informatie rond het Sociale Domein lijkt GroenLinks zeker nuttig en kan dienen als inspiratie voor nieuw onderzoek. 

Echter of dat ook zo is naar weer een rapport over de arbeidsmarkt in Zeeland? Idem dito m.b.t. nog meer over toerisme? GroenLinks heeft bij dit onderwerp eigenlijk maar 1 VRAAG voor GS:

In de commissie opperde ik die ook al: Waarom gaan we niet voor meer data verzamelen en onderzoeken op terreinen waarin Zeeland zich wil onderscheiden? Zoals water, voedsel en energie? Die kunnen dan ook ten goede komen van het nieuw te vormen Delta Kenniscentrum. De gedeputeerde was enthousiast volgens mij, maar wat gaat zij concreet met dit idee doen? 

GS ging in eerste instantie mee in het woud van ideeën dat werd aangedragen. Maar wijzend op hun eigen brief inzake de opstart van zo’n data-alliantie (begin niet te groot, start met een drietal thema’s) kwam de gedeputeerde terug op onze ideeën en zou ze die zeker doorgeven aan degenen die gaan zorgen voor die start. Zij kiezen. 

Na de 2e termijn is GroenLinks akkoord gegaan met dit voorstel.