Veerse Meer

Ongerustheid over Zeeuwse Lagune

De ZMf spreekt in een mede namens Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten ondertekende brief aan de raad van Noord-Beveland haar ongerustheid uit over het in uitvoering zijnde alternatievenonderzoek én over de ondoorzichtige besluitvorming rond de plannen 'Zeeuwse Lagune’. GroenLinks maakt zich grote zorgen over dit plan en de aantasting van de ongerepte Zeeuwse kust; lees meer:

Van de site van Het Zeeuwse Landschap:

"Het plan ‘De Zeeuwse Lagune’ is in de Kustvisie vanaf het begin een discussiepunt geweest. Over de Veerse Dam zegt de Kustvisie: ‘Het ruime en open zicht op Veere maakt de landinwaartse beleving uniek. Deze beleving zorgt ervoor dat het één van de meest hoogwaardige open ruimten van het Zeeuwse kustlandschap is. Het behoud van het openbare karakter, openheid en de vrije blik op Veere zijn belangrijke uitgangspunten die gewaarborgd moeten blijven’." Lees door

Zie ook de vragen van Gerwi Temmink / GroenLinks: