Persbericht waterschapsfusie

De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten heeft genoeg van het gekissebis tussen de dijkgraven van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden over de voorgenomen fusie. Te meer omdat dit zich beperkt tot de vraag waar de nieuwe hoofdvestiging moet komen. Een wezenlijke discussie over de taak van het waterschap wordt niet gevoerd.