Welke gevolgen hebben de lozingen voor Zeeland, wat meet de provincie en wat kan over de omvang gezegd worden. Worden er metingen verricht. Hoe worden de vergunningen verleend. Hoe vindt overleg plaats met Belgische instanties.

De fractie stelde hierover vragen en ontvang nu de antwoorden van GS. De antwoorden zijn hieronder te lezen.