Samenwerking vrijwilligersorganisaties Erfgoed Zeeland

Reacties in de Statenvergadering over samenwerking vrijwilligersorganisaties in Zeeland - Erfgoed Zeeland

Samenwerking vrijwilligersorganisatie  Erfgoed Zeeland

Groenlinks is akkoord met de wijze waarop GS dit vorm gaat geven en stemt in met het voorstel. Wel willen we graag een terugkoppeling of de middelen effectief ingezet zijn door de deelnemende organisaties en of dit met tevredenheid van de partijen gebeurd. Toegezegd wordt door de gedeputeerde dat men hiervan verslag zal doen.