Het  doel is een stikstofreductie in de provincie Zeeland en natuurherstel in de Natura 2000-gebieden. We  zullen deze opgave ook Zeeuws breed moeten aanpakken. Want dat is in het belang van de toekomst van de natuur en de ondernemers op het platteland!

Wij hebben altijd aangegeven dat daarom álle bronnen bij moeten dragen en dat het Rijk verantwoordelijk is voor de aanpak van de bronnen waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen. Dit betreft bronnen uit het buitenland, de scheepvaart, de industrie en de nog altijd onbekende meetcorrectie (voorheen ‘ammoniak van zee’ genoemd.)