De Oosterschelde vervuilt. Er worden steeds vaker "incidenten" gemeld. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vergunning om te lozen. Blijkbaar wordt er incidenteel gecontroleerd. Maar vinden er ook onaangekondigde, structurele fysieke controles plaats?

Wat is de rol van de provincie hierin? Welke mogelijkheden heeft zij? En wat doet de RUD? 

Biedt de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden om lozingen en vervuiling te voorkomen?

De fractie heeft daarover artikel 44 vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.