Westerscheldetunnel

verzoek referendum compensatiepakket - tolvrije tunnel

Forum wil graag een raadplegend referendum over het Statenbesluit compensatiepakket marinierskazerne. Vanuit GS is aangegeven dat het verzoek niet aan de gestelde voorwaarden voldoet en deed een vooorstel dit verzoek af te wijzen. Dit werd in de Statenvergadering van 25 september besproken. 

Formeel klopt het dat het verzoek niet voldoet aan alle gestelde voorwaarden. In onze ogen zijn het beoogde aantal handtekeningen wel behaald, maar o.a. de bepalingen rond de uitzonderingen maken dat dit verzoek niet gehonoreerd kan worden. We willen ook geen valse hoop bieden. Forum wil op deze wijze alsnog de tolvrije tunnel in het compensatiepakket op laten nemen.

De fractie is wel van mening dat initiatieven vanuit de burgerij wel een warmere ontvangst verdienen dan de zakelijke, koele afwijzing die nu heeft plaatsgevonden. 

GroenLinks heeft ingestemd met het Statenvoorstel > dus geen vervolgkans op een referendum.