Vragen Nieuwe MER WCT

Het MilieuEffect Rapport (MER) 2001 voor de WCT had de navolgende probleemstelling: "Hoe kan in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost ingespeeld worden op de kansen die het groeiende containervervoer voor de regionale economie met zich meebrengt, teneinde daarmee de bedreigingen van het huidige zeer kwetsbare concept van industriehaven om te buigen naar het voor de toekomst veel meer kansrijke concept van complete haven?" Het ging om de zogenaamde complete haven. De GroenLinks Statenfractie heeft steeds betoogd, dat in de bestaande haven ook containerontwikkelingen mogelijk waren en diende er zelfs een motie voor in. Inmiddels blijkt dat dit niet alleen mogelijk is, maar dat het ook gebeurt! Zeeland Seaports (ZSP) wil een nieuw MER maken en dat is opvallend. Want waarom een nieuw MER als de milieusituatie niet veranderd is? Reden voor ons om belangrijke vragen te stellen.