Vragen Woningbouw Scheldeterrein Vlissingen

Het Scheldeterrein in Vlissingen leek een mooie toekomst tegemoet te gaan. Woningbouw voor jong en oud. Rijk en provincie hielpen de gemeente Vlissingen op weg. Recente ontwikkelingen veroorzaakten op meerdere terreinen commotie. Reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.