werkbezoek Kingfish Zeeland i.o. - locatie Seafarm

Werkbezoek Kingfish Zeeland 24 mei

Naar aanleiding van onze vragen in november 2015 over de voorgenomen teelt van Yellowtail Kingfish, werden de provinciale (steun)fractie en het bestuur van GroenLinks door Kingfish Zeeland uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Kingfish heeft intussen toestemming voor de vestiging van een viskwekerij bij de Zeelandbrug, ter plaatse van het voormalige bedrijf “Zeeuwse Tong”. Het gebied heeft de bestemming ‘agrarisch’ en is aangewezen als ontwikkelingszone voor extensieve aquacultuur. In onze ogen gaat het hier om intensieve aquacultuur en daar zijn we geen voorstander van; we maken ons zorgen over het dierenwelzijn. Ook vinden we een dergelijke bebouwing op die locatie verrommeling van het landschap. Goede redenen om de uitnodiging graag aan te nemen.

De productie van het bedrijf bevindt zich in de testfase, dat wil zeggen: er wordt gewacht op eitjes van enkele volwassen dieren, om vervolgens het aquacultuurbedrijf uit te bouwen. Om die reden zijn deze dieren voorlopig ondergebracht bij Seafarm in Kamperland, waar we een rondleiding kregen. Kingfish Zeeland, Seafarm en aanverwante bedrijven werken nauw samen, zowel qua expertise als in praktische zin.

Onze punten van zorg:

  • Omgeving / planologische inpassing: Kingfish is het met ons eens dat de ligging van dit bedrijf niet fraai is. Daarom zijn een architect en kunstenaars  ingeschakeld. Het idee is om het (bestaande) gebouw te ‘bekleden’ met een kunstwerk in de vorm van een enorme vis. Ook de duurzaamheid van het pand krijgt aandacht, de benodigde energie wordt geleverd door zonnepanelen. Windenergie bleek voor Kingfish vooralsnog te duur te zijn, hoewel dat wel een wens van hen was. Deze optie sluiten ze voor de toekomst niet uit.
  • Dierenwelzijn: er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke omstandigheden van de verschillende soorten vis: watertemperatuur, stroming, optimale ruimte, omvang van de populatie, dag/nachtritme. Dierenwelzijn is wel een factor die meespeelt bij het bedrijf, mede doordat dit de productie (kwaliteit en kwantiteit) ten goede komt. Aan de hand van de groei van de vis wordt geïnterpreteerd of de dieren stress ondervinden. Een en ander ander wordt afgestemd met o.a. WUR en Imares, die hier onderzoek naar doen.
    Er is ook aandacht voor de manier van doden: dit gebeurt met een puls/stroomstootje. Hierdoor raken de vissen buiten bewustzijn, waarna ze door afkoeling een snelle en pijnloze dood sterven. Volgens Kingfish de meest diervriendelijke wijze. De fokdieren bereiken een leeftijd van 3-4 jaar en de consumptievissen worden 1 jaar oud.
  • Biologisch? Er wordt niet preventief antibiotica gegeven, en het voer is zoveel mogelijk biologisch. Het voer bestaat uit vismeel en andere nutriënten (vitamines, mineralen, plantaardige deeltjes).
  • Duurzaamheid: omdat deze sector erg klein is, is het lastig om normen te bepalen voor de kweek van Yellowtail Kingfish [voor meer uitleg: zie onze vragen]. Op dit moment zijn de normen erg laag, beschamend zelfs. Wat Kingfish Zeeland betreft, wordt de lat elk jaar hoger gelegd. Dat zien we graag, en als het kan met wat tempo. Overigens wil ASC af van een keurmerk per vissoort, omdat dit veel werk betekent en dus veel kosten. Dat zou betekenen één keurmerk voor de sector, en dat lijkt ons geen goed idee, omdat je dan een gemiddelde krijgt en geen soortspecifieke normen.
  • Er wordt samengewerkt met andere bedrijven, zodat afvalwater en nutriënten zoveel mogelijk worden benut, bv. voor de zagerkweek of de teelt van zeekraal.
  • Transport: voor de eerste fase van het bedrijf (planning: eerst 2.000m2, vervolgens 5.000m2 en tenslotte naar 15.000 m2) zal 20 ton per week het bedrijf verlaten, ofwel 1 vrachtwagen per dag. De vissen gaan naar Colijnsplaat en vervolgens naar Yerseke. De afzetmarkt is Nederland en (West-)Europa.

We werden goed ontvangen, er was ruim gelegenheid voor het stellen van - ook kritische - vragen en overal in het bedrijf mochten we onze ogen de kost geven. We waarderen de openheid en gastvrijheid van het bedrijf en de pogingen om de teelt van de Yellowtail Kingfish zo duurzaam mogelijk op te zetten. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen wel kritisch volgen. En wat betreft de planologische inpassing: dat had beter gemoeten volgens GroenLinks. Het oppervlak wat nu is toegestaan, is wel heel erg ruim en de situering past niet in een recreatietoeristisch gebied. Dit leidt volgens GroenLinks tot verrommeling van het landschap.