Zichtbaar Zeeland

Reacties in de Statenvergadering van 10 juli 2020 over Zichtbaar Zeeland

Zichtbaar Zeeland

GroenLinks kan zich vinden in de oplossing die gevonden is om de nieuwe marketingorganisatie Zeeland Partners vorm te geven. Het geeft een antwoord op de problemen van de Zeeuwse VVV. Wat GroenLinks betreft mag er nog eens goed gekeken worden naar  de prioriteiten van marketing en promotie. Te zijner tijd zal ook rapportage vanuit GS plaatsvinden.

De motie voor een optimaal wandelnetwerk in Zeeland die samen met de PVDA, 50Plus en Partij voor Zeeland ingediend was, is ingetrokken in verband met de gedane toezeggingen.