Nieuws

Vragen gebruik alternatieve brandstoffen kerncentrale Borssele

EPZ, eigenaar van de kerncentrale in Borssele, onderzoekt de inzet van alternatieve reactorbrandstoffen. Ondanks defecten behoort de kerncentrale volgens de...

06 aug 2008

Lees meer
Nieuws Deltaplan

Een alomvattend Deltaplan

In Trouw van zaterdag 12 juli jl. pleit CDA voorman Pieter van Geel voor een alomvattend tweede Deltaplan. Dat is in meerdere opzichten een interessant...

24 jul 2008

Lees meer
Nieuws

Reactie Mosselkwestie

Er wordt in de mosselkwestie nog steeds veel modder over en weer gegooid, maar het college van Gedeputeerde Staten heeft haar werk goed gedaan en dat...

24 jul 2008

Lees meer
Nieuws

Vragen hoogte reserves waterschappen

GroenLinks stelde vragen m.b.t. de hoogte van de reserves van de waterschappen met het oog op de voorgenomen fusie.

16 jul 2008

Lees meer
Nieuws

Vragen abonnement T-tag Westerscheldetunnel

De t-tag voor de Westerscheldetunnel is in de toekomst niet meer gratis, een prijs is nog niet bekend. Reden genoeg om wat vragen te stellen.

15 jul 2008

Lees meer
Nieuws

Vragen Nieuwe provinciale belasting

De discussie in het AO van deze week heeft ons verbaasd. Wij hebben de indruk gekregen dat er aan het Lodders-akkoord wordt geknaagd en de burger...

04 jul 2008

Lees meer
Nieuws Energie

Voorstel Energiescan Abdijcomplex

Vanaf 2006 is Nederland verplicht de EU-richtlijn voor Energie Prestatie van gebouwen in te voeren. Elk gebouw in Nederland moet dan een Energiecertificaat...

17 jun 2008

Lees meer
Nieuws

Motie Staking Busvervoer

De staking van het busvervoer brengt een steeds grotere maatschappelijke ontwrichting met zich mee, vandaar dat GroenLinks bij de Statenvergadering van 13...

13 jun 2008

Lees meer
Deltawatervisie-2.jpg
Nieuws Natuur

Deltawateren: een groot probleem dat 'van niemand' is

De Deltawateren verdienen beter dan ze er nu aan toe zijn: vervuild slib in het Haringvliet, blauwalgen in het Krammer-Volkerak, afnemende waterkwaliteit...

31 mei 2008

Lees meer
Nieuws

Vragen verbreding A58

Bijgaand treft u onze vragen aan inzake de mogelijke verbreding tot een zesbaans snelweg van de A58 tussen Goes en Heinkenszand en de eventuele gevolgen...

23 mei 2008

Lees meer
Nieuws

Reactie op VVD

VVD-Kamerlid Paul de Krom wil de aanleg van de WCT via een spoedwet afdwingen. Hij vergeet daarbij echter dat de Zeeuwen dat zelf wel kunnen beslissen en dat...

06 mei 2008

Lees meer
Nieuws

Koppejan of algemeen belang?

In Trouw van zaterdag 19 april jl. zegt het CDA Tweede Kamerlid Koppejan geen fan te zijn van polders onder water. 'Dat komt deels door mijn afkomst, want ik...

28 apr 2008

Lees meer