Voor Zeeland zijn de havens van groot belang. In de havengebieden is een groot deel van de Zeeuwse werkgelegenheid verankerd, daarbuiten nog meer mee verbonden. De provincie als grootste aandeelhouder van Zeeland Seaports (ZSP) moet zich sterk maken voor duurzame havens. GroenLinks zet in op bedrijvigheid die iets toevoegt aan de waarde van het product. ZSP moet verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van de bedrijvigheid voor het achterland.

Meer informatie op p. 12 van ons verkiezingsprogramma en zie ook onze havenvisie