Onderzoeksfunctie Zeeland - ZB Planbureau

De fractie van GroenLinks hecht belang aan goed en gedegen onderzoek in de eigen provincie.

Daar is ook goed onderbouwde data voor nodig. In de Statenvergaderig van 25 september 2020 stond dit op de agenda. We willen weten hoe en waar ZB planbureau haar onderzoekswerk het beste kan verrichten, met behoud van kennis, kunde en werkgelegenheid. Een andere vraag is hoe en waar een Zeeuwse data-alliantie het best ondergebracht kan worden. Het gehele betoog van ons Statenlid Gerwi Temmink, namens de fractie, kunt u in bijgaand document lezen.