De fractie van GroenLinks PS Zeeland heeft vragen gesteld aan GS over dit voornemen. Gevreesd wordt voor veel geluidsoverlast en extra stikstof uitstoot. Wat kan en gaat de provincie daartegen doen? Hieronder zijn onze vragen te lezen.  Op 8 september 2021 ontvingen we ook de antwoorden.